Ανατομικα Στρωματα Υπνου Χρησιμοποιούμε.

<img src="http://image.baidu.com/search/http:%5C/%5C/p1.music.126.net%5C/esvn2lm1v2syhiv1oa16zw==%5C/109951163290784684.jpg" alt="∏αραδοσιακΚλανταΔωδεκαημρου” style=”max-width:430px;float:left;padding:10px 10px 10px 0px;border:0px;”>Στρώματα Ενδεικτικές Τιμές Άλφα Strom Μετα τους Φουρνους στις sixteen Οκτωβρη 2011 , το ΔΣ της ΠΑΠΟΕΡ επελεξε το Πόρτο Χέλι για την νεα συνάντηση του. Ενώ στην ΠΣ ο Α. Αλαβάνος έθεσε μια πλατφόρμα δράσης – η οποία γίνονταν σταδιακά και θέση του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και του ΣΥΝ, βέβαια μόνο στα λόγια, σαλαμοποιημένα και με καθυστέρηση, δίνοντας έτσι ένα «αποτέλεσμα» μπαγιάτικο, αχαμνό και αμήχανο.Ενώ το Μέτωπο έβαλε, ανοιχτά, κάποια ζητήματα με προτάσεις του στη Γραμματεία, αυτές οι κινήσεις δεν συνοδεύτηκαν από μια σταθερή…

Read More